Nowak Justyna, Roszczenie o zapłatę kary umownej po rozwiązaniu umowy a przesłanka ważnego zobowiązania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Roszczenie o zapłatę kary umownej po rozwiązaniu umowy a przesłanka ważnego zobowiązania

Rozwiązanie umowy przez odstąpienie od niej lub jej wypowiedzenie powoduje upadek węzła obligacyjnego, co na pierwszy rzut oka może się wydawać problematyczne w kontekście dochodzenia kary umownej. Odpada bowiem przesłanka w postaci istnienia ważnego zobowiązania, przez co występowanie z roszczeniem o jej zapłatę staje się wątpliwe. Z punktu widzenia ochrony interesów wierzyciela, które zostały naruszone przez zachowanie nierzetelnego dłużnika, należy jednak utrzymać je w mocy. Wiąże się to z koniecznością znalezienia uzasadnienia dla przełamania akcesoryjności kary umownej, którego można upatrywać bezpośrednio w przepisach kodeksu cywilnego , ale także w koncepcjach prezentowanych w literaturze przedmiotu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX