Jastrzębski Maciej, Roszczenia zimowe i chodnikowe - odpowiedzialność odszkodowacza wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Roszczenia zimowe i chodnikowe - odpowiedzialność odszkodowacza wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

W polskim systemie prawnym za prawidłowe utrzymanie dróg zasadniczo odpowiedzialność ponosi zarządca drogi. Jednak odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie chodników, pomimo tego iż stanowią część drogi, niejednokrotnie spoczywa na innych podmiotach. W komentarzu znajdą się podstawowe informacje na temat odpowiedzialności odszkodowawczej spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z tytułu szkód wynikających z nieprawidłowego utrzymania chodników i obiektów budowlanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX