Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Rola związku zawodowego w zakresie funkcjonowania Zakładowego Fundszu Świadczeń Socjalnych

Rola związku zawodowego przy ustalaniu regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest stanowcza. Pracodawca ma obowiązek uzgodnić ten regulamin ze związkiem zawodowym. W praktyce pracodawca uzgadnia z organizacją związkową odpisy i preliminarz wydatków na kolejny rok kalendarzowy, ale już nie uzgadnia indywidualnych wypłat dla osób uprawnionych. Członkowie związku zawodowego są jednak członkami Komisji Socjalnej, a więc mają bezpośredni wpływ na indywidualne decyzje odnośnie wypłat na cele związane z działalnością socjalną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację