Rola zarządzania personelem w kształtowaniu wizerunku podmiotu leczniczego - OpenLEX

Dobska Monika, Rola zarządzania personelem w kształtowaniu wizerunku podmiotu leczniczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rola zarządzania personelem w kształtowaniu wizerunku podmiotu leczniczego

Komentarz traktuje o roli zarządzania personelem w kształtowaniu wizerunku podmiotu leczniczego. W szczególności przedstawia możliwość kreacji polityki zatrudnienia poprzez prezentację zasadniczych procesów wpływających na zarządzanie zasobami kadrowymi. W komentarzu poruszone zostały kwestie dotyczące kształtowania polityki kadrowej oraz czynników motywujących pracowników do pracy. Opisano także sytuacje konfliktowe mające miejsce w podmiotach leczniczych i przedstawiono próbę podpowiedzi kadrze kierowniczej zadań strategicznych, w celu uniknięcia takich sytuacji w przyszłości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX