Kwiatkowska Monika, Rola właściciela apteki a samodzielność kierownika i farmaceuty

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Rola właściciela apteki a samodzielność kierownika i farmaceuty

1.Wprowadzenie

Ustawa z 10.12.2020 r. o zawodzie farmaceuty – dalej u.z.f. – rozszerzyła zakres zadań farmaceuty i kierownika apteki, jednocześnie wprowadzając kontrowersyjne regulacje mające w założeniach zagwarantować niezależność i samodzielność farmaceucie i kierownikowi apteki w zakresie wykonywanych przez nich zadań. Osłabiła przy tym pozycję podmiotu prowadzącego aptekę.

Farmaceuta to samodzielny zawód medyczny, a jednocześnie wolny zawód, natomiast jego przedstawiciele winni korzystać z niezależności w zakresie wykonywania czynności zawodowych. Znalazło to odzwierciedlenie w ustawie o zawodzie farmaceuty, farmaceuci bowiem zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy nie będą związani poleceniem służbowym właściciela apteki w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (IX kadencja, druk sejm. nr 238, s. 5): „Autonomia zawodowa to niezależność w realizacji zadań zawodowych, przejawiająca się możliwością planowania pracy i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX