Rola skargi do sądu administracyjnego w pełnieniu nadzoru nad samorządem terytorialnym - OpenLEX

Makowski Kamil, Rola skargi do sądu administracyjnego w pełnieniu nadzoru nad samorządem terytorialnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Rola skargi do sądu administracyjnego w pełnieniu nadzoru nad samorządem terytorialnym

Środek nadzorczy, jakim jest skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, stanowi jeden z instrumentów przysługujących w ramach proceduralnego ujęcia nadzoru. Przepisy ustaw ustrojowych pozwalają na wnoszenie skarg do sądów administracyjnych organom nadzoru. W rzeczywistości ze wspomnianego środka nadzorczego korzystają przede wszystkim wojewodowie. Dla jednostek samorządu terytorialnego (nadzorowanych) jest on natomiast narzędziem umożliwiającym ochronę zapewnionej im samodzielności. W publikacji omówiono znaczenie skargi do sądu administracyjnego w pełnieniu nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX