Kosieradzka-Federczyk Agata, Rola samorządu gminnego przy przygotowaniu tzw. uchwały antysmogowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Rola samorządu gminnego przy przygotowaniu tzw. uchwały antysmogowej

Ze względu na zły stan powietrza w wielu regionach Polski spowodowany tzw. niską emisją pochodzącą przede wszystkim z sektora bytowo – komunalnego ustawodawca zdecydował o doprecyzowaniu instrumentu pozwalającego na określenie dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw na określonym terenie. Interwencja w postaci zmiany przepisów była konieczna po wyroku NSA z dnia 25 września 2015 r., sygn. akt II OSK 255/15 stwierdzającym nieważność uchwały podjętej przez samorząd województwa małopolskiego określającej rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX