Kamieński Grzegorz, Rola pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Rola pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – dalej u.d.o.k.b., tzw. Tarcza 4.0, która weszła w życie od 24.06.2020 r., wprowadzono do polskiego porządku prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które w intencji ustawodawcy ma pomóc przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa. Niniejszy komentarz praktyczny omawia rolę pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX