Sieńko Agnieszka, Rola ośrodka w badaniu klinicznym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 16 listopada 2015 r.
Autor:

Rola ośrodka w badaniu klinicznym

Komentarz omawia rolę ośrodka badawczego w badaniu klinicznym. W opracowaniu przedstawiono definicje badania klinicznego oraz ośrodka badawczego w świetle norm odpowiedzialności za szkody wyrządzone w badaniu klinicznym. Opisano także postulat zdefiniowania ośrodka badawczego de lege ferenda oraz obowiązki ośrodka badawczego formułowane w umowach na badania kliniczne. Wskazano również na szereg obowiązków ośrodka w świetle prawa oraz kwestię wynagrodzenia ośrodka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX