Koralewski Michał, Rola notariusza w procesie emisji akcji na rynek regulowany

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Rola notariusza w procesie emisji akcji na rynek regulowany

Rozwój inwestycji oraz prowadzenie działalności gospodarczej w dużym zakresie wymagają ciągłego zasilania kapitałem. W tym celu coraz więcej podmiotów decyduje się na pozyskanie inwestorów poprzez emisję instrumentów finansowych. Spółkami dedykowanymi do tego typu zabiegów są spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna. Niemniej emisja akcji w celu wystąpienia z ofertą publiczną albo dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym wymaga przeprowadzenia wieloetapowej procedury. Jej pierwszym etapem może się okazać konieczność dostosowania statutu spółki do wymogów przewidzianych dla spółek publicznych, a także podjęcia szeregu uchwał poprzedzających właściwą procedurę wejścia spółki na giełdę. W komentarzu omówione zostaną przede wszystkim wskazane etapy wstępne, w których to rola notariusza jest największa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX