Gałęska-Śliwka Anita, Rola lekarza jako biegłego w procesach dotyczących odpowiedzialności lekarza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rola lekarza jako biegłego w procesach dotyczących odpowiedzialności lekarza

Artykuł przedstawia rolę lekarza jako biegłego w procesach dotyczących odpowiedzialności innego lekarza. W komentarzu zdefiniowano pojęcie biegłego oraz wskazano przesłanki wyłączenia, zwolnienia i usunięcia biegłego z udziału w postępowaniu. Omówiono także rolę i zadania biegłego w procesach dotyczących odpowiedzialności innego lekarza, jak również kształt opinii wydawanej przez biegłego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX