Kosieradzka Agata, Rola i zadania gmin w zakresie składowania odpadów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: Lewiatan.2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Rola i zadania gmin w zakresie składowania odpadów

Składowanie odpadów jest najmniej preferowane w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, niemniej jednak w Polsce jest ciągle najpowszechniejsze. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o. – wprowadziła zmiany do dotychczasowych uregulowań prawnych składowisk odpadów. W związku z tym, że dotyczą one nie tylko nowo powstających składowisk, ale również tych obecnie działających, warto przyjrzeć się aktualnym rozwiązaniom.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access