Rola HR w sytuacjach kryzysowych - OpenLEX

Brycki Grzegorz, Karpiński Szymon, Rola HR w sytuacjach kryzysowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Rola HR w sytuacjach kryzysowych

Sytuacje kryzysowe określane potocznie słowem „kryzys” stały się w ostatnich kilkunastu latach jednym z poważniejszych wyzwań dotykających przedsiębiorstwa. Wolny rynek, demokracja, siła mediów oraz nowoczesne sposoby rozprzestrzeniania informacji w połączeniu z presję ze strony tzw. interesariuszy sprawiają, iż organizacje – we własnym dobrze pojętym interesie – nie mogą ignorować kryzysów.

Błędy w zarządzaniu kryzysowym w skrajnych przypadkach mogą poważnie zaszkodzić wizerunkowi, a nawet doprowadzić do upadku organizacji.

Celem artykułu jest pokazanie, iż odpowiednio przeszkolony i przygotowany do kryzysu dział HR może odgrywać istotną pomocną rolę w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Artykuł przedstawia rolę komórek HR na etapie planowania, analizy zagrożeń i wsparcia merytorycznego dla sztabu zarządzającego sytuacją kryzysową. Opisuje też rolę jaką może spełniać dział HR w opanowywaniu sytuacji kryzysowych i niwelowaniu jej skutków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX