Kohutek Konrad, Rola biegłych rewidentów w procesie stosowania środków nadzoru bankowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 9 października 2016 r.
Autor:

Rola biegłych rewidentów w procesie stosowania środków nadzoru bankowego

Autor stara się ocenić dopuszczalności stosowania wobec banku środków nadzorczych, których przesłanki stosowania odwołują się do bilansu banku, bez uprzedniej rewizji tego bilansu przez audytora. Ponadto stara się odpowiedzieć na pytanie czy dopuszczalne jest zastosowanie przez KNF danego środka nadzorczego, na podstawie bilansu banku, który nie został poddany rewizji audytora?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX