Rola audytu wewnętrznego w rozliczaniu dotacji celowych w JST - OpenLEX

Kowalczyk-Hyży Ewa, Rola audytu wewnętrznego w rozliczaniu dotacji celowych w JST

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Rola audytu wewnętrznego w rozliczaniu dotacji celowych w JST

Tematem komentarza jest funkcjonowanie audytu wewnętrznego, zarówno w organach administracji rządowej, jak i w jednostkach samorządu terytorialnego, w kontekście dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Prawidłowo przeprowadzona analiza dokumentów dotyczących przyznanych i udzielonych transferów z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatkowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pozwoli uniknąć uchybień w tym zakresie ze skutkiem pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?