Gall Marek, Rodzaje wentylacji - obowiązki związane z emisją do powietrza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rodzaje wentylacji - obowiązki związane z emisją do powietrza

Komentarz opisuje wymagania dla podmiotów wprowadzających do powietrza gazy i pyły w zakresie posiadania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza lub zgłoszenia instalacji, w zależności od sposobu wprowadzania emisji do powietrza.

W komentarzu poddano analizie możliwe warianty wprowadzania emisji do powietrza, emisje niezorganizowane i zorganizowane wentylacją grawitacyjną i wymuszoną (w tym mechaniczną). Wskazano ponadto przypadki wentylacji, w których nie jest wymagane pozwolenie na emisję substancji do powietrza lub zgłoszenie instalacji organowi ochrony środowiska. Przeanalizowano także definicję instalacji ustalonej przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, z uwzględnieniem sposobu wprowadzania emisji, szczególnie wentylacji.

Komentarz można polecić osobom odpowiadającym za przestrzeganie przez podmioty korzystające ze środowiska przepisów ochrony środowiska, organom administracji samorządowej i państwowej wydającym pozwolenia i nadzorującym prawidłowość naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska (opłaty podwyższone).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX