Golat Rafał, Rodzaje umów w obrocie prawami autorskimi, zawieranych przez projektantów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rodzaje umów w obrocie prawami autorskimi, zawieranych przez projektantów

Umowy w zakresie obrotu prawami autorskimi, zgodnie z podziałem praw majątkowych na prawo do rozporządzania dobrem niematerialnym oraz prawo do korzystania z niego, klasyfikowane są jako umowy rozporządzające albo umowy licencyjne. Autor koncentruje się w swych rozważaniach na tych umowach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX