Rodzaje hipotek - OpenLEX

Habryn-Chojnacka Ewa, Rodzaje hipotek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rodzaje hipotek

Komentarz zawiera ogólne informacje na temat podziału hipotek oraz charakteryzuje ich poszczególne rodzaje. Autor omawia również przydatność poszczególnych rodzajów hipotek dla zabezpieczenia wierzytelności na różnych etapach jej istnienia i dochodzenia, różnice pomiędzy różnymi typami hipotek i możliwość skorzystania z każdego z omawianych typów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?