Lewandowski Tomasz, Rodzaje aktów stanu cywilnego – akt urodzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Nieaktualny
Autor:

Rodzaje aktów stanu cywilnego – akt urodzenia

Komentarz omawia szczegółowo jeden z trzech rodzajów aktów stanu cywilnego – akt urodzenia. Ze względu na swój praktyczny charakter komentarz oparty jest na orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz Sądu Najwyższego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX