Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

RODO w placówkach oświatowych - obowiązki dyrektora

Komentarz w syntetyczny sposób omawia najważniejsze zasady dostosowania się przez placówki oświatowe do unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Materiał w szczególności wskazuje obowiązki dyrektorów związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w tym z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i powołaniem inspektora ochrony danych osobowych oraz respektowaniem praw uczniów i pracowników placówek, których dane są przetwarzane, a także zasady współpracy z zewnętrznymi podmiotami w zakresie przetwarzania danych oraz sposób postępowania w razie wykrycia incydentu naruszenia danych i możliwe sankcje za naruszenie przepisów RODO. Komentarz w szczególności można polecić dyrektorom placówek, a także osobom zaangażowanym przez nich w przetwarzanie danych osobowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?