Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

RODO w kancelarii prawnej w kontekście polskich regulacji sektorowych

1.Wstęp

Przetwarzanie danych osobowych jest immanentną cechą wielu rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywanego zawodu. Wśród nich są także takie, które bez danych osobowych nie mogłyby być wykonywane. Tak stanowi choćby:

art. 4 ust. 1 ustawy z 26.05.1982 r. – Prawo o adwokaturze – dalej p.o.a.: Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami;

art. 6 ust. 1 ustawy z 6.07.1982 r. o radcach prawnych – dalej u.r.p.: Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy;

art. 1 § 1ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie – dalej p.o.n.: Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?