Gawroński Maciej, Gnatowska Adrianna, Kunda Katarzyna, RODO w kancelarii notarialnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autorzy:

RODO w kancelarii notarialnej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – jako akt prawny przyjęty na poziomie unijnym reguluje ochronę danych w sposób jednolity i od 25.05.2018 r. ma bezpośrednie zastosowanie w każdym państwie członkowskim Unii. W RODO znajduje się dużo wymagań sformułowanych ogólnikowo, jednocześnie skonkretyzowano tam wiele obowiązków wraz z terminami na ich realizację, których spełnienie trzeba wykazać. Taka redakcja RODO pozostawia organom nadzorczym szeroką swobodę w interpretacji przepisów, co obciąża podmioty stosujące RODO dużym ryzykiem i niepewnością .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX