Jakubik Mateusz, Świętnicki Tomasz, RODO w IT: sztuczna inteligencja a dane osobowe - czy RODO definiuje AI oraz ML?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

RODO w IT: sztuczna inteligencja a dane osobowe - czy RODO definiuje AI oraz ML?

Niniejszy artykuł jest próbą rozstrzygnięcia zagadnień: Czy sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) może zostać wykorzystana do sprawowania nadzoru nad ochroną danych osobowych? W jaki sposób sztuczna inteligencja wykrada dane? Czy AI spełnia wymagania stawiane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO? Artykuł przedstawia również, czym jest uczenie maszynowe (machine learning, ML) oraz jak może zostać wykorzystane w dzisiejszym świecie. Dodatkowo w komentarzu omówione zostały wątpliwości, które pojawiają się podczas podejmowania zautomatyzowanych decyzji, oraz przeanalizowane przypadki, gdy AI posiada dostęp do big data i dochodzi do pełnego profilowania użytkowników sieci.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX