Jakubik Mateusz, Świętnicki Tomasz, RODO w IT: chmurowe przetwarzanie danych osobowych - typy chmur oraz ich wady i zalety

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

RODO w IT: chmurowe przetwarzanie danych osobowych - typy chmur oraz ich wady i zalety

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie procesu przetwarzania danych osobowych w rozwiązaniach chmurowych. Aktualnie jest to dość powszechna praktyka, która występuje zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wykorzystanie chmur przynosi wiele korzyści w zakresie skuteczności, zarządzania informacją oraz obniżania kosztów funkcjonowania podmiotów prawnych lub też organów administracji publicznej. Racjonalne podejście do aspektu przetwarzania danych w chmurze, które wiąże się z gromadzeniem ogromnej ilości danych, w tym danych osobowych, zwraca uwagę na powstawanie dodatkowych zagrożeń z tego wynikających, w szczególności istotnych w świetle przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX