RODO w IT: atak hakerski a ochrona danych osobowych - OpenLEX

Jakubik Mateusz, Wojciechowski Piotr, RODO w IT: atak hakerski a ochrona danych osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

RODO w IT: atak hakerski a ochrona danych osobowych

Niniejszy artykuł jest kolejnym z cyklu RODO w IT. Ma za zadanie przybliżyć tematykę ataków hakerskich, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dodatkowo porusza kwestie, jakie działania powinny zostać podjęte przez obszar IT oraz jakie dane powinien posiadać inspektor ochrony danych, by móc odpowiednio zareagować na atak, a także dokonać zgłoszenia naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX