Korulczyk Katarzyna, RODO: Korzystanie z praw pacjenta w świetle RODO

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

RODO: Korzystanie z praw pacjenta w świetle RODO

1.Wprowadzenie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO – nie tylko nakłada nowe obowiązki na administratorów danych, lecz także jest sporym wyzwaniem legislacyjnym dla ustawodawców państw Unii Europejskiej. Zwłaszcza dla sektora branży medycznej ma ono szczególne znaczenie – działalność podmiotów leczniczych jest uregulowana głównie przez prawo krajowe. Rozporządzenie jako akt wyższej rangi niż polska ustawa ma pierwszeństwo stosowania, dlatego też pogodzenie przepisów krajowych i RODO może być nie lada wyzwaniem dla całego sektora medycznego.

2.Kodeks postępowania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jednym ze sposobów wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych przez administratora/podmiot przetwarzający z przepisami RODO jest stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania (art. 40RODO). Polski rynek medyczny (skupiający zarówno podmioty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX