Mędrala Małgorzata, RODO - bezpieczeństwo danych osobowych w dziale kadr

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

RODO - bezpieczeństwo danych osobowych w dziale kadr

Od 25.05.2018 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – które w znacznym stopniu wpłynęły na działalność każdego pracodawcy.

Ponadto, od 25.05.2018 r. obowiązuje nowa polska ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Z kolei z dniem 4 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy obejmująca zmiany i dodanie nowych przepisów – zob. art. 221–221b k.p. (ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX