RODO a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawo telekomunikacyjne - OpenLEX

Gawroński Maciej, RODO a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawo telekomunikacyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

RODO a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawo telekomunikacyjne

1.Wstęp – nowe regulacje ochrony danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Wcześniej kwestie ochrony danych osobowych były regulowane przez ustawodawstwo państw członkowskich przyjęte w celu implementacji Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (dalej: „Dyrektywa o ochronie danych osobowych”). W Polsce Dyrektywa o ochronie danych osobowych została implementowana ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Stara ustawa o ochronie danych osobowych”) RODO uchyliło Dyrektywę o ochronie danych osobowych , a państwa członkowskie wraz z bezpośrednim stosowaniem RODO stanęły przed wyzwaniem zapewnienia uspójnienia przepisów krajowych z RODO.

Jako pierwszy akt prawny dostosowujący polski porządek prawny do RODO przyjęta została ustawaz dnia 10 maja 2018 r. o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?