Sobieska Maria, Roczny limit godzin nadliczbowych – problemy z jego ustaleniem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Roczny limit godzin nadliczbowych – problemy z jego ustaleniem

Obowiązujące przepisy kodeksu pracy zawierają regulację odnoszącą się do rocznego limitu godzin nadliczbowych ustalając górną granicę limitu, który może być zmieniony z uwzględnieniem innych przepisów o czasie pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX