Koc Stanisław, Roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych

W komentarzu zostały omówione zasady zamykania ksiąg rachunkowych, poszczególne etapy tego procesu oraz zasady dokonywania zapisów we wstępnie zamkniętych księgach rachunkowych, a także zasady ich przechowywania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX