Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach - nowe zasady - OpenLEX

Wolski Mariusz, Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach - nowe zasady

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach - nowe zasady

Tematem komentarza jest przygotowanie i złożenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania – dalej r.z.i.r.s.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX