CIC Kancelaria, Roboty zanikające - zasady odbioru

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Roboty zanikające - zasady odbioru

Niniejsze opracowanie wyjaśnia zasady i cele dokonywania odbiorów robót zanikających, czyli takich, które ulegają zakryciu bądź zabudowie w trakcie prowadzenia prac. Po ich wykonaniu następują kolejne etapy budowy uniemożliwiające ich sprawdzenie, czy rozliczenie podczas dokonywania odbioru końcowego. Autor przedstawił w komentarzu zasady sporządzania protokołu odbioru robót zanikających, jak również zilustrował komentarz wzorem takiego dokumentu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX