Roboty budowlane i budowlano-montażowe - obowiązek podatkowy, kaucje gwarancyjne - OpenLEX

Brzeszczyńska Stella, Roboty budowlane i budowlano-montażowe - obowiązek podatkowy, kaucje gwarancyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Roboty budowlane i budowlano-montażowe - obowiązek podatkowy, kaucje gwarancyjne

Wykonywanie robót budowlanych oraz szeroko rozumianych prac budowlano-montażowych niesie m.in. za sobą konieczność dokonania wielu czynności związanych z „bezpiecznym” dla podatnika – przedsiębiorcy (firmy budowlanej, dewelopera) rozliczeniem podatku od towarów i usług. Wątpliwości mogą dotyczyć wielu aspektów, takich jak prawidłowe rozumienie definicji robót budowlanych, obowiązku podatkowego lub dokumentowania czy fakturowania wykonanych robót. Komentarz ten rozpoczyna cykl artykułów opisujących zasady prawidłowego („bezpiecznego”) postępowania w przypadku rozliczania VAT od robót budowlanych i budowlano-montażowych, szczególnie skupiając się na zagadnieniu obowiązku podatkowego w przypadku tych robót oraz poruszając kwestie kaucji gwarancyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX