Brzeszczyńska Stella, Roboty budowlane i budowlano-montażowe - miejsce świadczenia usług, stawki podatku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Roboty budowlane i budowlano-montażowe - miejsce świadczenia usług, stawki podatku

Kolejny komentarz dotyczący rozliczania VAT w przypadku robót budowlano-montażowych skupia się na zagadnieniach związanych z prawidłowym ustaleniem miejsca świadczenia usług budowlanych oraz chyba najbardziej obfitującym w różnego rodzaju wątpliwości interpretacyjne tematem stawek VAT stosowanych dla robót budowlanych. Wyjaśniając poruszane problemy autorka m.in. odwołuje się do orzecznictwa sądowego oraz interpretacji organów podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX