Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Restauracja obiektów zabytkowych w świetle prawa autorskiego

Ochrona obiektów, w tym budynków zabytkowych sprowadza się w praktyce do podejmowania działań, mających na celu ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. Do działań tych należą w szczególności prace mające na celu restaurację zabytkowych obiektów, dzięki czemu istniejące zabytki mogą dalej istnieć w dobrym, a w każdym razie lepszym niż dotychczas stanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?