Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Powszechne ubezpieczenia społeczne obejmują m.in. ubezpieczenia rentowe. Jednym z ryzyk objętych tymi ubezpieczeniami jest ryzyko niezdolności do pracy. Świadczeniem, które ma zabezpieczać ubezpieczonego przed niekorzystnymi następstwami jego niezdolności do pracy jest przede wszystkim renta z tytułu niezdolności do pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?