Renta rodzinna - OpenLEX

Pławucka Helena, Renta rodzinna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 października 2017 r.
Autor:

Renta rodzinna

Komentarz podaje definicję renty rodzinnej, wylicza krąg osób uprawnionych do renty rodzinnej oraz krótko omówia warunki, które te osoby muszą spełnić aby ją otrzymać. Zwraca uwagę na ujednolicenie uprawnień wdowy i wdowca w związku z przystąpieniem Polski do UE. Prezentuje zasady wypłacania, a także ustalania wymiaru renty rodzinnej zależnie od liczby uprawnionych, oraz - w przypadku uprawnionych uzyskujących dochody – zmniejszania lub zawieszania renty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX