Bartosiewicz Adam, Renta planistyczna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor:

Renta planistyczna

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowych jest wypadkową wielu czynników. Wartość nieruchomości zależy oczywiście od ich powierzchni. Zwykle jednak ceny gruntów o takiej samej powierzchni znacznie się różnią. Jest to konsekwencją tego, że na cenę gruntu wpływa także wiele innych czynników. Wśród nich można wskazać choćby na położenie gruntu, jego charakter, status prawny, sąsiedztwo, dostępność infrastruktury technicznej („uzbrojenie” gruntu).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX