Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Remont obiektu zabytkowego w świetle przepisów o zamówieniach publicznych

Remonty obiektów zabytkowych ze względu na swój szczególny charakter podlegają swoistej procedurze, natomiast osoby je przeprowadzające powinny posiadać odpowiednie doświadczenie i uprawnienia. Autor w komentarzu omawia szczegółowo jakimi kryteriami powinien kierować się inwestor przy wyborze wykonawcy, jak i postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych dotyczących zabytku lub prowadzonych w otoczeniu zabytku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?