Jerzy Janusz, Ćwiek Piotr, Remediacja historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – procedury

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Remediacja historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – procedury

Prezentowany komentarz dotyczy procedur związanych z remediacją historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w szczególności związanych z ustalaniem planu remediacji i oceną zagrożeń dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska powodowanych przez zanieczyszczenia. Autor omawia również dopuszczalne sposoby przeprowadzenia remediacji oraz przesłanki dotyczące wyboru sposobu jej przeprowadzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX