Sławatyniec Łukasz, Relacje podmiotu leczniczego z prasą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Relacje podmiotu leczniczego z prasą

Działalność publiczna szpitali budzi coraz większe zainteresowanie mediów. Prasa zdobywa informacje na różne sposoby, począwszy od anonimowych źródeł, przez własne kontakty, na zapytaniach kierowanych do placówek opieki zdrowotnych kończąc. Zbieranie informacji do materiałów prasowych ma oparcie w przepisach prawa, choć nie zawsze media z tego oparcia korzystają. Temat jest bardzo istotny z punktu widzenia podmiotów leczniczych, bowiem przepisy dość kategorycznie określają zasady postępowania w przypadku otrzymywania zapytań z prasy. Zostały one w niniejszym komentarzu omówione.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX