Jerzy Janusz, Rekultywacja wód stojących metodą biologiczną

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rekultywacja wód stojących metodą biologiczną

Komentarz prezentuje sposób rekultywacji wód stojących: jezior, stawów poprzez zastosowanie metody biologicznej jaką jest napowietrzanie. Jest to metoda rekultywacji techniką napowietrzania wgłębnego, która nie zakłada usuwania z misy akwenu biogenów, co jest działaniem bardzo kosztownym i mało efektywnym. Jest ona oparta na założeniach zahamowania procesu zanieczyszczenia wtórnego wywołanego brakiem tlenu w warstwie sedymentów dennych, zawierających martwą materię organiczną oraz usuwania biogenów z akwenu i tlenową mineralizację substancji pokarmowych występujących w sedymentach dennych. Jest to zatem metoda, która hamuje i likwiduje niekorzystne procesy zachodzące w zdegradowanych wodach stojących. Stymuluje natomiast procesy naturalne zachodzące w obszarze tlenowym łańcucha troficznego, korzystne dla środowiska, zagospodarowuje biogeny, wydłuża łańcuch pokarmowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX