Brzezińska Alicja, Rekultywacja terenu przy użyciu odpadów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 16 maja 2013 r.
Autor:

Rekultywacja terenu przy użyciu odpadów

Rekultywacja jest procesem długotrwałym, wymagającym specjalistycznego nadzoru i monitoringu. Cały ten proces składa się z kilku etapów, obejmujących określone prace i zabiegi. Jako materiału zastępującego glebę używa się m.in. odpadów. Muszą one jednak spełniać określone wymagania jakościowe. W przeciwnym wypadku cel, jakim ma być przywrócenie terenowi właściwości „użytkowych”, a czasem poprzednich, byłby niemożliwy do osiągnięcia, a skutkiem wykorzystania nieodpowiednich odpadów byłoby negatywne oddziaływanie na środowisko w postaci emisji przekraczających dopuszczalne standardy. Jakie zatem należy stosować zasady, aby cel ten osiągnąć (w odniesieniu do odpadów) wyjaśni komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX