Cybulska Agnieszka, Rekultywacja gruntów poeksploatacyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rekultywacja gruntów poeksploatacyjnych

W prezentowanym komentarzu autorka omawia zadania starosty w zakresie wydawania decyzji w sprawach rekultywacji. Szczegółowo omówiono zagadnienia, co do których najczęściej zdarza się błędna interpretacja. Omówiono również obowiązki przedsiębiorcy górniczego w zakresie rekultywacji gruntów pokopalnianych oraz wymagania dotyczące wniosków o wydanie decyzji rekultywacyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX