Chałupka Marcin, Rekrutacja na studia według ustawy 2.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Rekrutacja na studia według ustawy 2.0

Komentarz wskazuje kluczowe problemy praktyczne wdrożenia zasad nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie rekrutacji. Autor odpowiada na pytanie, jak poprowadzić rekrutację w zgodzie z "ustawą 2.0" i czy jest to w ogóle możliwe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX