Marciniak Jarosław, Rekrutacja i rozmowy z kandydatami a ochrona danych osobowych - dobre praktyki HR

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Rekrutacja i rozmowy z kandydatami a ochrona danych osobowych - dobre praktyki HR

W dniu 4 maja 2019 r. zmianie uległ katalog danych, które pracodawca pozyskuje od pracownika i od osoby biorącej udział w rekrutacji. Wymaga to zmian w praktyce schematów rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto pracownicy działu HR odpowiedzialni za rekrutację powinni brać pod uwagę wszelkie możliwe skutki swoich działań. Dlatego też rekrutacja pracowników powinna być oparta na profesjonalnych procedurach, przejrzystości, jawności, równym traktowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX