Gąsiorek Piotr, Rekrutacja do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rekrutacja do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych

Komentarz szczegółowo prezentuje warunki przyjmowania uczniów oraz przebieg postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, jest więc szczególnie przydatny dla dyrektorów i nauczycieli tych szkół i placówek, a także ubiegających się o przyjęcie do nich kandydatów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX