Oleksyn Magdalena, Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Pracodawca może rekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych dodatkowym wynagrodzeniem albo czasem wolnym od pracy. W pewnych przypadkach pracodawca powinien w pierwszej kolejności udzielić pracownikowi dnia wolnego od pracy w zamian z pracę w godzinach nadliczbowych. Ma to miejsce np. w sytuacji, gdy praca w godzinach nadliczbowych odbywała się w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX