Rekompensata za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych przez pracowników samorządowych - OpenLEX

Szewczyk Helena, Rekompensata za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych przez pracowników samorządowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Rekompensata za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych przez pracowników samorządowych

Ustawodawca nie rozwiązał jednoznacznie problemu wiążącego się z rekompensatą za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych. W świetle art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s., zwanej również pragmatyką samorządową, pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, normalne wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze. Zgodność tego przepisu z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz z art. 4 ust. 2 Europejskiej karty społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. potwierdził ostatnio Trybunał Konstytucyjny .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX