Mielczarek Jakub, Rekomendacje i dobre praktyki w kontroli zarządczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Rekomendacje i dobre praktyki w kontroli zarządczej

Kontrolę zarządczą należy wiązać z zarządzaniem jednostką (grupą jednostek), a jej najistotniejszy element to system wyznaczania celów i zadań oraz monitorowania stopnia ich realizacji. Kontrola zarządcza ma sprawić, aby samorządowa jednostka organizacyjna i jednostka samorządu terytorialnego osiągnęły cele przed nimi postawione.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX